Com es fa un treball de recerca?

TREBALL DE RECERCA  Aquí podràs trobar l’estructura, les característiques generals del treball de recerca … i del nostre centre en particular: TREBALL-DE-RECERCA.pdf

Quines són les etapes de qualsevol procés d’investigació? Consulteu els següents enllaços:

http://www.ersilia.org/llibre_recerca/

El treball de recerca a Catalunya:

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/treballrecerca/premis

La recerca a Secundària:

http://www.ub.edu/cere/forces/

Pàgines que ens poden donar idees a l´hora de triar tema:

Programa Argó (UAB):

https://www.uab.cat/argo/

Facultat de Matemàtiques (UB):

https://mat.ub.edu/matapps/activitats/treballs-de-recerca/

La UPC t’orienta:

https://www.upc.edu/premi-secundaria/ca