Benvolguda família,

En aquest document trobareu el format i procediment de matriculació i les condicions econòmiques del programa de doble titulació Diploma Dual per al proper curs 2022/2023 per als alumnes de la nostra escola.

És imprescindible que, a més d’aquest document, feu el registre de matriculació online a l’adreça que s’indica al final del document, fins al 23 de juny: www.academicaschools.es/inscripcion/538

Un cop fet el registre online, rebreu un correu electrònic des d’Academica amb el document oficial, que ens haureu de fer arribar signat, juntament amb aquest document que us remetem des de l’escola.

Aquest programa està sent un èxit per als alumnes de l’escola que es van comprometre amb els seus estudis i que van decidir fer un esforç per aconseguir noves fites. Per aquest motiu, des de la nostra institució es va decidir donar suport al compromís dels alumnes, aportant unes condicions i avantatges per a la realització d’aquests estudis de doble titulació, que continuarem mantenint per als alumnes que comencen el programa aquest proper curs.

Aquests avantatges i condicions aportats des de l’escola es mantindran per a l’alumne fins que finalitzi el programa. Qualsevol canvi que es produeixi en aquests avantatges i condicions durant els cursos vinents només afectarà els alumnes que comencin el programa en aquell curs.

És per això que en aquest document d’inscripció s’inclou una taula de “Condicions econòmiques des de l’escola“ que no queda reflectida en el document de registre online d’Academica, ja que Academica factura els imports en les dates i forma reflectits a la taula “Condicions oficials”.

D’aquesta manera Academica facturarà a la nostra entitat escolar els imports en les formes i dates establertes pel programa, i des de l’escola us facturarem a les famílies aplicant les condicions i avantatges que aportem als nostres alumnes i que estan detallades en aquest document que descarregar.

CONDICIONS ECONÒMIQUES

REGISTRE ONLINE

FINS AL 23 DE JUNY