En aquesta entrada a la web hem volgut que visqueu un dia de piscina amb els alumnes de 4t de primària. Ells i elles en són els protagonistes de les imatges que trobareu més a baix. 

Els alumnes van iniciar el nostre Projecte Aqua a l’etapa d’Infantil. Van començar amb les classes de natació a l’etapa d’Infantil 3 anys assistint al centre Can Carelleu i aquest any tanquen aquesta etapa realitzant l’activitat de natació al centre Putxet Sport.  L’activitat de natació treballa de forma paral·lela amb l’assignatura d’educació física. Des d’una perspectiva global, busquem contribuir al desenvolupament emocional, afectiu, físic, motor, social i cognitiu dels nostres alumnes.

Els nostres alumnes a través d’aquesta activitat adquireixen una rutina higiènica tant al vestuari com a la piscina, promovent uns hàbits saludables. També promovem el respecte per les normes i ús de materials i piscines. Utilitzen el coneixement del propi cos, les capacitats físiques i les habilitats motrius per optimitzar els recursos dins de l’aigua. Desenvolupen les habilitats motrius específiques de la natació i els seus diferents estils. Participen en jocs com a element d’oci, socialitzador i d’aproximació als altres. Saben dosificar l’esforç, assolint un nivell d’autoexigència d’acord amb les pròpies possibilitats.

També donem molta importància al saber anar caminant pel carrer, respectant les senyals, els altres vianants i tot el que ens envolta.

Acompanyeu-nos en aquesta experiència on veureu gaudir als nostres alumnes en un mitjà que dominen a la perfecció!