L’etapa d’infantil afavoreix a l’alumne a assentar les bases d’una formació integral de qualitat mitjançant la utilització de metodologies actives i flexibles. En aquest context, l’àrea de robòtica facilita el treball de les diferents capacitats i beneficia l’adquisició de nous coneixements a través del joc i de l’ús de les noves tecnologies.

A les aules es generen dinàmiques com el treball cooperatiu, les interrelacions amb els iguals, l’exploració de la creativitat i la resolució de problemes. Mitjançant diferents eines com les tablets, els iPads o les Bee-Bots, integrem el pensament lògic i el pensament computacional en l’aprenentatge. 

Treballar la robòtica a l’escola és un repte que ens aporta eines i estratègies per veure com els nostres alumnes, de manera motivadora, apliquen els coneixements adquirits a les diferents àrees de manera competencial mitjançant un treball transversal i cooperatiu. Per exemple, amb les bee-boots reforcem altres aprenentatges importants a Infantil com la lectoescriptura, els colors en anglès, les formes geomètriques, la numeració, etc…

Tant important és aquest treball, com entendre que el pensament computacional no només fa referència a aspectes relacionats amb màquines, sinó que també amb la manera d’enfrontar- se als problemes i als reptes de manera imaginativa. Un bon exemple d’això, n’és la creació d’un escenari (problema) per part de l’alumne i la posterior resolució del repte per part del company. L’alumne ha de recopilar informació sobre on estem, on volem arribar i quin seria el camí més òptim. Posteriorment, l’alumne programa els passos a la Bee-bot i analitza el seu moviment i la seva trajectòria, tot controlant que el robot respongui com espera.