Són múltiples els beneficis de la música en l’educació de les persones i sent-ne conscients, des de l’escola potenciem els projectes musicals i les propostes artístiques.

La música ajuda a desenvolupar la memòria, enriqueix el seu aprenentatge augmentant la seva concentració i desenvolupament cognitiu. Concretament, la música afecta especialment a l’estimulació de l’hemisferi esquerra del cervell qui s’encarrega de les funcions que abracen la lògica, les habilitats comunicatives, el llenguatge i els nombres.  A més, aprenen a treballar en equip de forma creativa i col·laborativa, amb una mirada creativa, artística i crítica envers l’entorn social i cultural. 

Guanyen més confiança, seguretat i autoestima, en les situacions on són els protagonistes: com els concerts i les gravacions; i desenvolupen una escolta atenta i respectuosa, envers els altres.

A secundària, hem creat diferents projectes que us volem compartir. Projectes que fomenten diferents habilitats artístiques i musicals, amb uns valors que sempre hi són presents. Us en compartim un recull, com són:

  1. Saber coordinar-se amb sentit rítmic a través de la percussió corporal grupal, interpretat pels alumnes de 1r i 3r d’ESO.

  2. Aprenentatge de partitures i interpretació d’aquestes melodies al piano, pels alumnes de 1r, 2n i 4t d’ESO.

  3. Comprensió de la composició musical a través de la música en la publicitat, pels alumnes de 4t d’ESO.

  4. Desenvolupament artístic amb la invenció i creació de nous instruments musicals i noves sonoritats, pels alumnes de 1r d’ESO.

  5. Saber tenir sentit crític i sensibilitat envers l’entorn social amb el projecte de la Pau al Món, pels alumnes de 2n i 4t d’ESO.

  6. Creació de textures musicals que transmeten l’emoció del text, en la poètica musical, pels alumnes de 3r d’ESO.

PERCUSSIÓ

CORPORAL

PIANO

MARIA CANALS

MÚSICA I

PUBLICITAT

INSTRUMENTS

RECICLATS

MÚSICA PER

LA PAU

POÈTICA

MUSICAL