MÚSICA A PRIMÀRIA ÉS:

♪PERCEBRE I COMPRENDRE MUSICALMENT EL NOSTRE ENTORN

♪CONEIXEMENT DEL LLENGUATGE ESCÈNIC A TRAVÉS DE LA INTERPRETACIÓ VOCAL

♪IMPROVITZACIÓ I CREACIÓ DE MELODIES I RITMES PROPIS

♪CONÈIXER MÚSIQUES I TRADICIONS DEL TERRITORI

♪LLENGUATGE MUSICAL BÀSIC

♪EXPLORAR I CONÈIXER MATERIALS I INSTRUMENTS DIVERSOS ARREU DEL MÓN

SOM MÚSICS SOM:

♪MÚSICA I MOVIMENT

♪LLENGUATGE MUSICAL AMPLIAT

♪CANT CORAL

♪CARILLÓ

♪INSTRUMENTS

♪CONJUNTS INSTRUMENTALS

QUÈ FAREM?

Promoure el desenvolupament  de l’alumnat a nivell sensitiu, emocional, motriu i rítmic, treballant:

♪L’escolta

♪El treball en equip cooperatiu i col·laboratiu

♪La creativitat

♪La concentració i memorització

♪L’expressió

♪La capacitat cognitiva

Des de la nostra escola, aquest curs, potenciarem l’educació musical a través del projecte SOM MÚSICS que començaran els nens i nenes del cicle inicial.

PROJECTES

♪CREACIÓ DE LA CANÇÓ SOM MÚSICS

♪GRAVACIÓ DE LA CANÇÓ SOM MÚSICS AMB EL PROJECTE DE LA RÀDIO:

Endavant Ràdio! La veu Concepcionista a Lesseps

♪SANTA CECÍLIA                   Finals de novembre

♪FESTIVAL DE NADAL                 Desembre

♪MOSTRA DEL FARRÓ            A confirmar la data per l’organització

♪DIA DE LA PAU            Gener

♪RODA D’INSTRUMENTS            2n/3r trimestre (2n de Primària)

Piano, bateria, violí, violoncel, flauta travessera, clarinet, saxofon, trompeta i trompa.

♪CARILLÓ    A intervals durant el curs

♪CONCERT FINAL  3r trimestre

CONTINGUT MUSICAL DE CADA CURS

PULSACIÓ

RITMES

ENTONACIÓ

COMPASSOS

PENTAGRAMA: lectura i escriptura

FRASES I SENTIT DEL FRASEIG

CARILLÓ

MATISOS DINÀMICS I AGÒGICS*

AUDICIÓ

INICIACIÓ A LA IMPROVISACIÓ I LA CREACIÓ

CONTACTE:

sommusics@iconcepcionistas.es