Aquest primer trimestre, hem iniciat a l’escola una tasca de Treball Globalitzat. A cicle superior aquest treball es fa les tardes del dijous, aprofitant una metodologia de Caixes d’Aprenentatge o Investigació.

Aprofitant aquest tipus de treball, s’han barrejat els cursos de 5è i 6è en 4 aules, amb 4 mestres que poden o no ser els seus tutors. Els alumnes, dins de les aules on es troben podran triar lliurement la caixa que desitgin, amb la condició que han de ser 3 o 4 companys per caixa.

Als alumnes se’ls presenta unes caixes tancades amb un títol motivador sobre el contingut de la mateixa, però que no desvetlli la seva temàtica. D’aquesta forma trien la caixa i s’aconsegueix captar l’atenció dels nois i les noies. Tots els membres del grup hauran d’entregar un informe d’investigació al final de la mateixa amb uns punts marcats, i omplir una rúbrica d’autoavaluació. Aquest informe i rúbrica, que ells signen com a responsables de la seva tasca, després de ser revisat pel mestre i donat un feedback, es fa arribar a les famílies per tal que també el signin i siguin co-responsables del procés d’aprenentatgedels seus fills i filles.

Un cop repartits, i desprès de fer un treball de tria i regularitzat els seus interessos, comencen a treballar la Caixa d’Aprenentatge o Investigació. Primer, i encara sense obrir la caixa, comencen a donar idees de que anirà la seva investigació partint del títol i les pistes que dóna la decoració de la mateixa. A continuació, l’obren i després d’analitzar els diferent objectes que es troben dins, fan una hipòtesi, amb més arguments sobre la temàtica de la mateixa.  En el full d’investigació també apunten els coneixements previs que tenen sobre el tema. A partir d’aquí, amb una sèrie de preguntes, material, informacions,… els alumnes van avançant en un procés de investigació científica.

Finalment, a la conclusió de l’informe es mira si han demostrat la hipòtesi, i han avançat en el tema triat. Acabades les Caixes d’Investigació, el grup es separa i torna a començar la tria de noves caixes. La figura del mestre és de guia o orientador per anar avançant, sense donar respostes directes.

La temàtica triada pels mestres en aquestes primeres caixes ha estat els ODS 2030 (Objectiu Desenvolupament Sostenible 2030, marcats per l’ONU).