L’AFA CONCEPCIONISTES BARCELONA TÉ BLOG PROPI, CLICA AQUÍ

Una AFA és un col·lectiu degudament organitzat de mares i pares que opten per intervenir activament en l’educació dels seus fills a partir de la seva participació en els centres escolars.

Les AFA han d’ajudar els pares i mares a assumir la responsabilitat d’educar els fills i les filles.

Qui pot associar-se a una AFA?

Els pares, mares o tutors de l’alumnat que cursi els seus estudis al centre docent.

Per què ha de servir una AFA?

L‘associació de mares i pares d’alumnes assumirà els objectius següents:

– Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares o tutors, al professorat, a l’alumnat del centre i als seus òrgans de govern i de participació en tot el que es refereix a l’educació dels fills i de les filles.
– Promoure la participació dels pares i mares de l’alumnat en la gestió del centre.
– Promoure la representació i la participació de pares i mares de l’alumnat en els Consells Escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.
– Facilitar la col·laboració del centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.
– Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
– Promoure les activitats de formació de pares i mares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar. –
– D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus respectius estatuts.