COM TREBALLEM

Espais d’aprenentatge enriquits per la tecnologia.

A l’escola entenem l’aprenentatge com a un procés que innevitablement ha d’estar lligat a la societat actual. És per això que fa 4 anys vam decidir introduir l’iPad com a eina d’aprenentatge. El potencial d’aquests dispositius és enorme: per a crear continguts, com a mitjà de comunicació, per documentar i mesurar variables en activitats experimentals, per conèixer i saber-se desenvolupar en entorns digitals d’aprenentatge… L’evolució tecnològica i la ràpida integració dels dispositius mòbils i tauletes al dia a dia de les persones és un model que interpela directament als aldolescents. Per això creiem que és necessari un acompanyament per tal de descobrir-los tot el seu potencial, així com saber-ne fer un bon ús.

La cooperació com a clau de l’èxit.

Sol arribaràs més ràpid, junts arribarem més lluny. En un món interconnectat, saber treballar en equip és clau. Quan arriben a secundària els alumnes ja porten anys aprenent de forma cooperativa i en aquesta etapa ho consoliden. Creiem que és important que se sàpiguen desenvolupar en diversos rols durant la realització d’un projecte, d’un producte o d’una presentació.

L’error, un aliat del procés d’aprenentatge.

Les persones cometem errades i a la nostra escola ho tenim molt clar. Cada vegada que fallem és una fantàstica oportunitat per aprendre: analitzar què ha passat, quins han estat els motius i què podem fer per evitar que es torni a repetir. Per poder fer tot això és necessari disposar d’uns espais de confiança que permetin a l’alumnat sentir-se còmode i perdre la por a pronunciar-se, a arriscar-se, a fallar per tal de millorar.

Potenciar la vessant artística com a font d’expressió i desenvolupament personal.

Des de l’escola, impulsem l’aprenentatge artístic: visual i musical fomentant en l’alumnat la creativitat, la curiositat, l’autonomia i la sensibilitat envers la cultura. Les activitats artístiques proporcionen un gran desenvolupament cognitiu, confiança i seguretat en un mateix, capacitat d’emprendre i crear en grup, escoltant i respectant l’entorn. Creiem en els beneficis que aporta l’educació artística en les persones i a l’escola, és una realitat. Comptem amb els elements i espais necessaris per a aconseguir una pràctica coherent i uns resultats de qualitat.

NORMES DE CONVIVÈNCIA